Polityka prywatności aplikacji Drogowskaz

Poniższy dokument opisuję Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Drogowskaz (dalej „Aplikacja”). Wydawcą Aplikacji jest Indico Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań (dalej „Wydawca”). W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia informacji o Aplikacji możesz napisać do nas na adres info@aplikacjadrogowskaz.pl.

Jeżeli nie akceptujesz poniższej Polityki Prywatności lub niezgadzasz się z którymkolwiek jej zapisem, nie instaluj Aplikacji lub odinstaluj ją jeżeli już nastąpiła instalacja. Usuwając aplikację z urządzenia, jednocześnie przestajesz korzystać z Aplikacji. W takiej sytuacji prosimy o informację o przyczynach Twojej decyzji na adres podany powyżej.

Aby korzystać z Aplikacji musisz mieć połączenie z siecią Internet oraz posiadać telefon komórkowy lub tablet z systemem Android lub iOS. W celu korzystania z Aplikacji nie musisz podawać żadnych danych osobowych, ale ich dobrowolne podanie w dowolnym momencie korzystania z Aplikacji może ulepszyć Twoje doświadczenie w korzystaniu z Aplikacji. Jeżeli wyrazisz zgodę na podanie swoich danych osobowych, będą one przetwarzane w sposób i zgodnie z zakresem opisanym w punkcie „Polityka przetwarzania danych osobowych” będącym częścią tego dokumentu.

Aplikacja może zbierać w Twoim urządzeniu dane na temat tego jak korzystasz z aplikacji i wysyłać je na serwer Wydawcy. Pamiętaj jednak, że dane te zawsze są anonimowe i nie jest możliwe zidentyfikowanie przy ich pomocy konkretnego użytkownika. Zbieramy te dane, aby nieustannie badać, które funkcje w Aplikacji są najważniejsze oraz co sprawia użytkownikom problemy. Dzięki temu możemy optymalizować korzystanie z Aplikacji, wprowadzać usprawnienia, a także tworzyć statystyki. Chcemy aby Aplikacja była dostępna bez opłat dla użytkowników, dlatego czasami możesz zobaczyć w Aplikacji reklamę. Staramy się aby były to reklamy, które mogą Cię zainteresować, dlatego na podstawie anonimowych, statystycznych danych oraz np. wybranej przez Ciebie parafii lub Diecezji możemy ograniczać zasięg pewnych reklam, np. do terenu danej Diecezji lub danego miasta.

Użycie lokalizacji urządzenia nie jest niezbędne do używania Aplikacji ale znacznie ułatwia korzystanie z niej. Jeżeli wyrazisz zgodę na użycie lokalizacji Twojego urządzenia, Aplikacja skorzysta z tej informacji, aby przekazać Ci określone treści, np. listę mszy świętych i kościołów znajdujących się w Twoim najbliższym otoczeniu lub innych informacji dostosowanych do Twojego położenia. Nie zapamiętujemy informacji o lokalizacji konkretnych użytkowników, poza anonimowymi danymi w celach statystycznych.

Wydawca nie przekazuje, nie użycza, ani nie sprzedaje danych osobowych konkretnych użytkowników podmiotom, osobom lub instytucjom trzecim poza uzasadnioną sytuacją gdy dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzebę prowadzonego postępowania. Możemy jednak udostępnić współpracującym z nami podmiotom dane statyczne, zawierające ogólne informacje na temat korzystania z Aplikacji, ale nie pozwalające na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Instalując Aplikację oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać jej w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem oraz że nie będziesz jej używać w celu wyrządzenia jakiejkolwiek szkody Wydawcy, podmiotom z nim związanych oraz instytucjom i osobom związanym z Kościołem Katolickim. Oświadczasz również, że nie będziesz podejmować prób odtworzenia kodu informatycznego Aplikacji oraz żadnego z jej komponentów, ani uzyskania nieautoryzowanego dostępu do źródeł informacji, z których korzysta Aplikacja. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Aplikacji.

Aplikację możesz zainstalować na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach z systemem Android lub iOS po pobraniu Aplikacji ze sklepu Google Play lub Apple AppStore. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za polityki prywatności regulujące zasady korzystania z usług Google Play Store i Apple AppStore oraz przestrzeganie przez te podmioty przepisów prawa (w szczególności lecz nie ograniczone do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)) w zakresie korzystania z powyżej wymienionych usług służących pobraniu i instalacji Aplikacji na Twoim urządzeniu.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych

Gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych będziemy mogli zaoferować Ci dodatkowe możliwości w aplikacji Drogowskaz, np. zaznaczenie parafii jako Twojej, dzięki czemu będziesz mógł otrzymywać aktualne informacje na jej temat bezpośrednio na Twój telefon.

Bez obaw, zbieramy tylko podstawowe dane i nigdy nie sprzedamy ich do reklamodawców. Dane które zbieramy są minimalne i służą realizacji konkretnych celów, na które wyrażasz zgodę. Jeśli wyrazisz chęć zmiany Twojej decyzji, napisz do naszego Inspektora Danych Osobowych na iod@aplikacjadrogowskaz.pl – na wniosek usuniemy Twoje dane z naszej bazy danych.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres email
 2. Zaznaczając pole „Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych” wyrażasz zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach podanych poniżej. W zależności od tego jak korzystasz z aplikacji, może być to jeden lub więcej z poniższych celów:
  1. obsługa procesu płatności,
  2. rejestracja konta w aplikacji,
  3. otrzymywanie podziękowań za wsparcie aplikacji,
  4. otrzymywanie informacji o nowościach w aplikacji.
 3. Zaznaczając pole, o którym mowa powyżej, oświadczasz również, że zostałeś/aś poinformowany/a o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu dostarczenia Ci pewnych funkcjonalności aplikacji.
 5. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka tworząca Drogowskaz – Indico Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań.

Regulamin dokonywania wpłat na parafie przez usługę „Przekaż na tacę”

 1. Korzystając z możliwości wpłacenia pieniędzy na wybraną parafię poprzez kliknięcie przycisku „Przekaż na tacę” w aplikacji Drogowskaz (dalej „Aplikacja”) oraz dokonując wpłaty przez system płatności Tpay obsługiwany przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą na ul. św. Marcin 73 lok. 6 61-808 Poznań (dalej „System Płatności”), akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności Aplikacji oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawca Aplikacji – Indico Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań (dalej „Wydawca”), działa w imieniu i na rzecz parafii Kościoła Katolickiego w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Parafia”).
 3. Wydawca udostępnia możliwość dokonywania wpłat na Parafie przez usługę „Przekaż na tacę” w Aplikacji (dalej „Usługa) nieodpłatnie w celu umożliwienia przekazania darowizny na rzecz Parafii w formie elektronicznej. Tym samym korzystając z Usługi, nie stajesz się klientem Wydawcy.
 4. Środki przezywane za pomocą Usługi są przekazywane na rzecz Parafii poprzez przelewy masowe, na wskazane konta bankowe, w określonych interwałach czasowych, po potrąceniu prowizji Systemu Płatności.
 5. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu weryfikacji autentyczności Parafii korzystających z Usługi. Starania te realizowane są między innymi poprzez niżej wymienione działania.
  1. Korzystanie z baz danych na temat Parafii, udostępnionych przez diecezje Kościoła Katolickiego w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Diecezja”), do których Parafie te należą.
  2. Uzyskanie zgody Diecezji na świadczenie Usługi na rzecz Parafii.
  3. W przypadku chęci korzystania z Usługi przez Parafie, które nie wchodzą w skład ww. baz danych udostępnionych przez Diecezje, weryfikacja danych Parafii poprzez kontakt z proboszczem danej Parafii oraz dodatkowe sprawdzenie danych w ogólnodostępnych źródłach (np. oficjalne strony internetowe Diecezji).
  4. Bazy danych na temat Parafii zawierają informacje co najmniej na temat: danych adresowych Parafii, przynależności do określonej Diecezji, proboszcza parafii, jako osoby decyzyjnej w sprawach administracyjnych dot. Parafii oraz kontaktu do proboszcza parafii.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi dla określonych Parafii.